Articles by: Maria

Röda Korset

Salzburg, Austria - December 30, 2013: Two rescuers look down at the city of Salzburg from the Gaisberg. Is the emblem of the Red Cross on her back. From the summit of the mountain is a paragliding take-off and landing area. Again and again happen at this place accidents. So also on this day.

Röda Korset är en internationell hjälporganisation som grundades av schweizarna Henri Dunant och Gustave Moynier 1863. Organisationen är verksam i 190 länder. 97 miljoner volontärer och anställda deltar i dess arbete. I början av sin verksamhet sysslade Röda Korset främst med att hjälpa människor som hade blivit nödställda på grund […]

Läs mer ›
Comments are Disabled5 mars, 2017 at 12:42Volontärverksamhet

Segla som volontär

Segla som volontär

Ordet segling väcker vanligtvis många associationer och kanske förknippas ordet mest med frihet och äventyr. Att ge sig ut på sjön och på sin höjd vara beroende av väder och vind är för många ett sätt att koppla bort vardagens bekymmer. Många nya äventyr och upplevelser väntar den som väljer […]

Läs mer ›
Comments are Disabled29 november, 2016 at 13:16Volontärverksamhet

Volontärsresor – en ny trend

Volontärsresor – en ny trend

Att resa har vart en mycket populär aktivitet i många årtionden och idag är det ännu vanligt att man reser runt i världen. Efter skolan är det många som vill upptäcka nya länder och lära känna sig själv, man växer ju väldigt mycket när man reser. Något som blivit oerhört […]

Läs mer ›
Comments are Disabled10 januari, 2015 at 06:06Volontärverksamhet

Insamling

Insamling

Volontärarbete stärker den sociala sammanhållningen i samhället och solidariteten mellan samhällsmedborgarna. Gemensamt för frivilligorganisationerna är att de behöver medel för att kunna bedriva sin verksamhet. Även då man har många volontärer som arbetar gratis så har hjälporganisationerna ändå utgifter för bland annat fast personal och hyra av lokaler.   Finansiering […]

Läs mer ›
Comments are Disabled31 augusti, 2014 at 15:14Volontärverksamhet

NGO/ NPO

NGO/ NPO

Frivilligorganisationer kan antingen vara icke vinstdrivande, på engelska Non-profit organization NPO eller icke statliga Non-governmental organization, NGO. Betydelsen av den här typen av verksamheter i det sociala samhället bör inte underskattas. De fyller en allt viktigare funktion i dagens samhälle.   Svenska FN-förbundet En av de största svenska ickestatliga frivilligorganisationerna […]

Läs mer ›
Comments are Disabled10 augusti, 2014 at 15:16Volontärverksamhet

Volontären

Volontären

Frivilligarbete kallas med ett annat ord för volontärarbete och den som utför det frivilliga arbetet kallas följaktligen – volontär. De som väljer att arbeta som volontärer drivs att utföra altruistiska aktiviteter som är avsedda att förbättra människors livskvalitet. Ytterligare något som är kännetecknande för volontärer är att de arbetar utan […]

Läs mer ›
Comments are Disabled14 juli, 2014 at 15:17Volontärverksamhet