Volontärverksamhet

29 november, 2016 at 13:16

Segla som volontär

Ordet segling väcker vanligtvis många associationer och kanske förknippas ordet mest med frihet och äventyr. Att ge sig ut på sjön och på sin höjd vara beroende av väder och vind är för många ett sätt att koppla bort vardagens bekymmer. Många nya äventyr och upplevelser väntar den som väljer att kasta loss. Idag är seglarföreningar och dess existens många gånger beroende av volontärarbetare. Volontärarbete på ett segelfartyg är ett utmärkt sätt att bekanta sig med skeppet, dra viktiga lärdomar av mer erfaren besättning och på så vis samla erfarenheter och meriter för framtida seglatser.

Segling – en uråldrig konst

Definitionen av ett segelfartyg är att endast segel och inga motorer används för fartygets framfart. Segelfartyg har funnits ända sedan 4000 f.Kr och var dominerande fram till ångfartygens intåg i mitten av 1800-talet. Världens största segelskepp byggt i trä återfinns faktiskt i Sverige i form av Ostindiefararen Götheborg. Skeppet sjösattes 2003 och har sedan dess gjort en 20 månaders rutt till Kina samt kortare resor i Europa. Dock är skeppets framtid i Göteborg nu hotad på grund av höga kostnader för den ansvariga stiftelsen, och krafter som vill rädda ostindiefararen från försäljning eller ett ännu värre öde samlas nu i Göteborg.

Ett utmärkt sätt att lära känna ett skepp

Volontärarbete på ett fartyg är ett utmärkt sätt att lära känna ett skepp. Samtidigt kan viktiga lärdomar dras från mer erfaren besättning som arbetat på skeppet under längre tid. Detta är också ett bra sätt att skaffa sig meriter för framtida seglatser. Många stiftelser och föreningar är idag beroende av volontärer som kan bidra med tid, kunskap, material och pengar. Volontärarbete kan utföras både i Sverige och utomlands. I Sverige har rörelsen historiskt sett haft en stark demokratisk tradition, och att medlemmar av en förening bidragit med arbete har snarare varit regel än undantag. Idag har rörelsen mer kommit till att gå från folkrörelsearbete till välgörenhetsarbete. I Sverige kallas volontärer idag ofta i för frivilliga, ideella, eller aktiva föreningsmedlemmar.

 

Comments are closed.

magazine_explorer