Volontärverksamhet

31 augusti, 2014 at 15:14

Insamling

Volontärarbete stärker den sociala sammanhållningen i samhället och solidariteten mellan samhällsmedborgarna.

Gemensamt för frivilligorganisationerna är att de behöver medel för att kunna bedriva sin verksamhet. Även då man har många volontärer som arbetar gratis så har hjälporganisationerna ändå utgifter för bland annat fast personal och hyra av lokaler.

 

Finansiering av verksamheten
Verksamheten finansieras bland annat med olika typer av bidrag från stat, landsting och kommuner och, till en mindre del, av medlemsavgifter. Till det kommer att man anordnar olika former av insamlingar och evenemang för att finansiera dels den administrativa delen av verksamheten fast naturligtvis för att erhålla medel för den hjälp man önskar ge till sina medmänniskor här hemma eller utomlands.

 

Olika sätt att samla in pengar
I dagens teknikorienterade samhälle förekommer ett antal olika sätt att samla in pengar för en god sak. Särskilt om det går till etablerade och kända frivilligorganisationer som Röda Korset, UNICEF och PLAN med flera.

Pengar kan skänkas via ett sms eller via kreditkort. Det går bra att göra insättningar till organisationens bankgiro- eller plusgirokonto. Man kan hedra minnet av någon som gått bort genom en minnesgåva.

Ideellt fondsparande förekommer och i Sverige kan man som privatperson ge bort sin aktieutdelning utan att behöva betala skatt på den. Kravet på det senare är att mottagaren av gåvan måste vara en ideell förening eller stiftelse med ett allmännyttigt ändamål.  För att erhålla skattebefrielse ska en särskild blankett fyllas i av givaren, företrädesvis i god till före bolagsstämman så att skattelättnaden verkligen kan erhållas.

För den som önskar går det bra att testamentera sin kvarlåtenskap eller delar av den till en frivilligorganisation. Man bör dock se till att de formkrav som gäller för upprättande av ett testamente är uppfyllda. Då först är testamentet giltigt i alla delar.

 

Skapa ett event
Man kan som hjälporganisation skapa olika sorters event som auktioner, välgörenhetsmiddagar och basarer som källor till insamlingar för finansiering av den fortsatta verksamheten.

Affärer och butiker i närområdet kan exempelvis bjudas in att delta i hjälporganisationens basar. Genom att hyra ett bord eller en utställningsplats i verksamhetens lokaler eller hyrd lokal bidrar de till insamlingen. I gengäld får de goodwill och reklam för sin verksamhet. I den bästa av världar efterskänker lokaluthyraren, i sin tur, själva hyreskostnaden för lokalen som ett bidrag till eventet – auktionen, basaren eller välgörenhetsmiddagen. En känd person som konferencier under eventet, kan vara magneten som får publiken, gästerna, välgörarna att komma.

Det är bra att känna till att det finns verktyg som hjälper eventarrangörer skapa ett så lyckat event som möjligt. Eventlogic är ett sådant verktyg.

Som det heter, det är genom att skära ned på utgifterna man kan spara pengar. Ju mer effektivt man kan arbeta med eventplanering och genomförande av evenemanget, desto mer pengar går till den hjälpande delen av verksamheten. Det är det som är poängen med insamlingar.

Insamling 1

Comments are closed.

magazine_explorer