Poster taggade med "Volontär"

NGO/ NPO

NGO/ NPO

Frivilligorganisationer kan antingen vara icke vinstdrivande, på engelska Non-profit organization NPO eller icke statliga Non-governmental organization, NGO. Betydelsen av den här typen av verksamheter i det sociala samhället bör inte underskattas. De fyller en allt viktigare funktion i dagens samhälle.   Svenska FN-förbundet En av de största svenska ickestatliga frivilligorganisationerna […]

Läs mer ›
Comments are Disabled10 augusti, 2014 at 15:16Volontärverksamhet

Volontären

Volontären

Frivilligarbete kallas med ett annat ord för volontärarbete och den som utför det frivilliga arbetet kallas följaktligen – volontär. De som väljer att arbeta som volontärer drivs att utföra altruistiska aktiviteter som är avsedda att förbättra människors livskvalitet. Ytterligare något som är kännetecknande för volontärer är att de arbetar utan […]

Läs mer ›
Comments are Disabled14 juli, 2014 at 15:17Volontärverksamhet
magazine_explorer