Poster taggade med "Fokusområden"

NGO/ NPO

NGO/ NPO

Frivilligorganisationer kan antingen vara icke vinstdrivande, på engelska Non-profit organization NPO eller icke statliga Non-governmental organization, NGO. Betydelsen av den här typen av verksamheter i det sociala samhället bör inte underskattas. De fyller en allt viktigare funktion i dagens samhälle.   Svenska FN-förbundet En av de största svenska ickestatliga frivilligorganisationerna […]

Läs mer ›
Comments are Disabled10 augusti, 2014 at 15:16Volontärverksamhet