Volontärverksamhet

5 mars, 2017 at 12:42

Röda Korset

Röda Korset är en internationell hjälporganisation som grundades av schweizarna Henri Dunant och Gustave Moynier 1863. Organisationen är verksam i 190 länder. 97 miljoner volontärer och anställda deltar i dess arbete. I början av sin verksamhet sysslade Röda Korset främst med att hjälpa människor som hade blivit nödställda på grund av krig. Att hjälpa krigens offer är fortfarande en viktig del av Röda Korsets arbete men under 1900-talet började organisationen även att hjälpa människor som hade blivit utsatta för naturkatastrofer och andra kriser. Idag fokuserar Röda Korset på att hjälpa de allra svagaste i oroshärdar över hela världen.

En opartisk organisation

Röda Korset har sju grundprinciper som tillsammans utgör organisationens värdegrund. Principerna är neutralitet, humanitet, opartiskhet, frivillighet, enhet, självständighet och universalitet. Organisationen har till syfte att hjälpa alla människor, oavsett politiska, etniska och religiösa tillhörigheter. Organisationen tar heller aldrig ställning i konflikter. Röda Korset har ett stort antal anställda men använder sig även av miljoner av volontärer. Idag är många organisationer och offentliga institutioner beroende av frivilliginsatser för att lyckas göra sina uppdrag. Behovet av volontärer är stort och det märks inte minst av att blivande sjuksköterskor efterlyser volontärarbete inom äldreomsorgen. Många av volontärerna inom den svenska vården utbildas av Röda Korset.

Röda Korset behöver volontärer

Röda Korset har alltid behov av volontärer. I Sverige är organisationen indelad i så kallade ”kretsar” och för att engagera dig i Röda Korset kan du kontakta din lokala krets. De ger dig information om sin verksamhet och om hur du kan delta. Som volontär kan du verka i din egen hemtrakt, på andra platser i Sverige, eller till och med i andra länder. Det finns en stor mängd olika volontäruppdrag. Du kan göra en hjälpinsats som insamlare, läxhjälp, försäljare, tolk och mycket mer. Om du har en speciellt användbar utbildning, som till exempel sjuksköterska, försöker Röda Korset förstås hitta volontärarbete som passar dina kunskaper.

Comments are closed.