Volontärverksamhet

14 juli, 2014 at 15:17

Volontären

Frivilligarbete kallas med ett annat ord för volontärarbete och den som utför det frivilliga arbetet kallas följaktligen – volontär.

De som väljer att arbeta som volontärer drivs att utföra altruistiska aktiviteter som är avsedda att förbättra människors livskvalitet.

Ytterligare något som är kännetecknande för volontärer är att de arbetar utan att få betalt. I vissa fall står de själva för kostnader som förknippade med resor, boende och uppehälle, även i de fall då den frivilligorganisation de arbetar för ordnar med allt. Det händer även att en del personer är villiga att betala för att få arbeta som volontärer.

 

Frivillig, ideell eller akvtiv
Volontärer kan även benämnas som frivilliga, ideella eller aktiva medlemmar i en frivilligorganisation. Till skillnad från medlemmarna i den här typen av organisationer har volontärerna ingen rösträtt under föreningsstämmor och annan form av demokratiskt arbete inom organisationen. Volontärerna har därmed endast möjlighet att påverka organisationen indirekt genom att dela med sig av sina tankar och idéer. De aktiva medlemmarna har ju även möjligheter att påverka direkt.

 

Volontär hemma eller borta…
Möjligheter till arbete som volontär finns både i Sverige och utomlands. I de fall det handlar om volontärarbete utomlands är ofta hjälporganisationerna högt specialiserade. Det innebär att de behöver volontärer med olika typer av utbildning och kompetens. Som exempel kan nämnas ”Läkare utan gränser”. I likhet med ”Läkare utan gränser” så arbetar även Röda Koret och flera andra organisationer i krisdrabbade områden. Den som har rätt utbildning, erfarenhet och profil har stora möjligheter att få arbeta som volontär, både hemma eller borta.

 

Från ideellt arbete till välgörenhet
Folkrörelsen i Sverige har traditionellt varit stark och den har byggt på medlemmarnas frivilliga arbete. Det är också medlemmarna som har bestämt om organisationen, dess verksamhet och vilka som ska få njuta frukterna av deras arbete.

Numera har det blivit vanligare att de ideella organisationerna använder sig av volontärer. Medlemmarna gör inte längre det arbetet. Kanske är en del medlemmar med och planerar samt organiserar arbetet, medan andra endast är stödmedlemmar som bidrar med medlemsavgiften. Det har förändrat formen för volontärsarbete från ett folkrörelsedrivet initiativ till traditionellt välgörenhetsarbete.

 

För den enskilde altruistiska volontären kan volontärarbetet medföra både mentala och fysiska hälsofördelar.

Volontären 1

Comments are closed.

magazine_explorer