Volontärverksamhet

24 maj, 2015 at 17:25

Frälsningsarmén

Frälsningsarmén heter på engelska The Salvation Army, och är en internationell, kristen välgörenhetsorganisation. Förutom det sociala arbete som Frälsningsarmén gör, arbetar de också för evangelisation. Frälsningsarmén grundades nämligen av en brittisk predikant vid namn William Booth. Detta var år 1865 i East End i London. Till en början kallades därför rörelsen för ”Östra Londons kristna mission”. År 1878 bytte de namn till det namn de har idag, och kort därefter (1882) kom rörelsen även till Sverige. Det gjorde den tack vare en kvinna vid namn Hanna Ouchterlony. Ouchterlony kom i kontakt med Frälsningsarmén i samband med att sonen till William Booth, Bramwell Booth, var i Värnamo och predikade för allmänheten vid ett flertal tillfällen. Ouchterlony deltog vid så när som samtliga av dessa möten, och blev så intresserad av rörelsen att hon reste till England, där hon inbjöds att följa Frälsningsarméns verksamhet. Detta ledde sedermera till att hon grundade Frälsningsarmén i Sverige, och år 1888 även i Norge.Hanna_Ouchterlony

Idag har Frälsningsarmén en rad olika verksamheter i Sverige och utomlands. Bland annat anordnar organisationen olika kollon under loven, för de barn vars föräldrar inte har råd att till exempel åka på semester. Frälsningsarmén arbetar också mot människohandel, bland annat genom att driva kampanjer och organisera ett nätverk. De organiserar också stödboenden och härbärgen för hemlösa och missbrukare, där de får sova, får mat, rena kläder och kanske viktigast, får prata med någon. Frälsningsarmén arbetar också med internationellt utvecklingsarbete, för att stödja alla människors mänskliga rättigheter.

Trots all välgörenhet som Frälsningsarmén ägnar sig åt har organisationen utsatts för kritik. Det beror på att de har tagit en stark ställning mot homosexualitet, och bland annat vägrat anställa homosexuella. Frälsningsarmén har vid ett flertal tillfällen arbetat med att kampanja mot antidiskrimineringslagar.

 

Comments are closed.

magazine_explorer